Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Vini The best player: Robert Karas (545 lvl)
Accounts: 121 Players: 211
Most powerfull guilds

Bekarty z Szkolnej

52 kills

Menele Yosha

46 kills

WICKED

12 kills

Magia - Sorcerer

Sorcerer   Druid   Palladin   Knight

Czar :Type (count) :Level :Magic :Mana :Premium :
gm hurinstant2010100TAK
utevo resinstant5000NIE
utevo res inainstant1020200NIE
exivainstant8020NIE
utevo luxinstant8020NIE
utana vidinstant3514440TAK
exani terainstant910TAK
exurainstant9125NIE
exana poxinstant10230NIE
exori mortinstant11220TAK
exura graninstant11240NIE
exani hurinstant000TAK
exori flaminstant12320TAK
exori visinstant12320TAK
utevo gran luxinstant13360NIE
utamo vitainstant14450NIE
utani hurinstant14460TAK
exevo flam hurinstant18780NIE
exura vitainstant208160NIE
utani gran hurinstant2010100TAK
exana inainstant2612200TAK
utevo vis luxinstant2612140TAK
exevo gran vis luxinstant2914200NIE
exevo vis luxinstant2010100NIE
exevo mort hurinstant3820250NIE
exevo gran mas visinstant60401200TAK
utani vita hurinstant505500TAK
exevo gran mas mortinstant1501002950TAK
adori blankconjure(25)0060NIE
adevo grav poxconjure(3)00200NIE
adevo grav flamconjure(3)01240NIE
adoriconjure(5)00120NIE
adori flamconjure(2)02160NIE
adito gravconjure(3)03120NIE
adevo grav visconjure(3)03320NIE
adito teraconjure(3)04200TAK
adori gran flamconjure(2)04480NIE
adori granconjure(5)04280NIE
adevo res flamconjure(2)07600TAK
adevo mas flamconjure(2)05600NIE
adevo mas grav poxconjure(4)05640NIE
adevo mas hurconjure(3)06720NIE
adevo grav teraconjure(9)09750TAK
adevo mas grav flamconjure(4)06780NIE
adevo mas visconjure(2)010880TAK
adevo mas grav visconjure(4)091000NIE
adori vita visconjure(1)015880NIE
exeta visconjure(25)41080NIE