Logowanie na serwer jedynie za pomocą dedykowanego klienta gry. [DOWNLOAD]


The newest player: Zayka The best player: Nowy EK (946 lvl)
Accounts: 133 Players: 235
Most powerfull guilds

Portalak Pies

327 kills

Menele Yosha

95 kills

karasiePoKUTASIE

91 kills

Dodatkowe komendy:
  • !manaboost
  • !healthboost
  • !damageboost
  • !speedboost
  • !protectionboost
  • !expboost